Ametikeele oskuse mõõtmine: tekst ja ülesanne eesti keele kui teise keele kuulamistestis

Tiina Kikerpill, Ülle Türk

Abstract


Ehkki eesti keele kui teise keele oskuse mõõtmisega on tegeldud juba kümmekond aastat, on peamiselt koostatud üldkeeleoskust mõõtvaid teste. Ametikeele oskuse mõõtmine on paraku jäänud tähelepanu alt välja. Seetõttu pakkus EL Phare projekt “Eesti keele oskuse arendamine mitte-eesti õppekeelega kutseõppeasutustes” tänuväärse võimaluse luua kuulamistestid kutsekoolide eri erialade õppijatele. Artiklis käsitletakse nende testide koostamist. Vaadeldakse keeleoskuse eri mudeleid ning eriotstarbelise keeleoskuse eripära, kuulamisoskuse aspekte, suuliste tekstide eripära ja kirjalike tekstide suuliseks kohandamise põhimõtteid, ülesandetüüpide valikuprintsiipe ning kuulamistestide koostamise protsessi. Kuulamistestide koostamise teeb eriti raskeks sobivate tekstide vähesus, mistõttu suur osa ajast kulub tekstide kohandamisele või koostamisele. Ülesannete koostamisel tuleb silmas pidada seda, kuidas vastavat teksti tavaelus kuulatakse, ja ka seda, et kasutataks erinevaid ülesandetüüpe.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.12

Keywords


eesti keel teise keelena; keeletestid; kuulamisoskuse arendamine ja mõõtmine

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Tiina Kikerpill, Ülle Türk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563