Võimu keel: asutus suhtleb kodanikuga

Reet Kasik

Abstract


Vaatlen artiklis ametikirjade koostamise tekstilisi põhimõtteid ja analüüsin selle taustal üht konkreetset ametiasutusest kodanikule saadetud kirja. Jälgin kirjas avalduvaid võimuvahekordi ja arutlen valitud keelekasutuse sotsiaalsete põhjuste üle. Analüüsi teoreetiliseks raamistikuks on funktsionaalne grammatika ja arusaam tekstist kui keeleliste valikute kogumist (vt nt Halliday 1994), metoodiliseks aluseks kriitiline tekstianalüüs (vt nt Fairclough 1995). Artikli eesmärgiks on osutada keele tähtsusele võimuvahekordade kujundamisel, säilitamisel ja muutmisel ning näidata, kuidas keel toetab mõnede inimeste (ja nende kaudu institutsioonide) domineerimist teiste üle.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.11

Keywords


kriitiline tekstianalüüs; tekstiliigid; ametikirjad; direktiivsus; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Reet Kasik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563