Kliendi soovide automaatne tuvastamine eestikeelsetes infodialoogides

Olga Gerassimenko, Tiit Hennoste, Riina Kasterpalu, Mare Koit, Andriela Rääbis, Krista Strandson, Maret Valdisoo, Evely Vutt

Abstract


Käsiloleva uurimuse eesmärk on leida keelelisi märguandeid, mida arvuti saaks kasutada dialoogiaktide tuvastamisel. Artiklis piirdume kliendi soovidega kui dialoogi modelleerimisel kesksete aktidega. Analüüsimiseks valisime 144 institutsionaalset telefonikõnet Tartu Ülikooli Eesti dialoogikorpusest. Need jagunevad nelja situatsioonirühma: infotelefon, reisibüroo, polikliiniku registratuur, takso tellimine. Analüüsitud dialoogides esitavad kliendid kaht liiki soove: infosoovid (helistaja vajab kindlat infot, nt telefoninumbrit) ja ametniku tegevust taotlevad soovid (reserveerida aeg arsti vastuvõtule, saata takso). Analüüs näitab, et kliendi soovides esineb piiratud hulk verbivorme ja kindlad verbid on süstemaatiliselt seotud kindlate kontekstitingimustega. Dialoogide struktuuri kui dialoogiaktide järgnevuse esitame Markovi ahelana, mis aitab arvutil kasutaja aktidele adekvaatselt reageerida.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.09

Keywords


dialoogikorpus; dialoogiaktide tuvastamine; vestlusanalüüs; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Olga Gerassimenko, Tiit Hennoste, Riina Kasterpalu, Mare Koit, Andriela Rääbis, Krista Strandson, Maret Valdisoo, Evely Vutt

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563