Õppijakeel ja eesti vahekeele korpus

Pille Eslon, Helena Metslang

Abstract


Eesti keele õpetamine võõrkeelena on kutsunud esile vajaduse minna üle käsitsi tehtud väikeuuringutelt õppija vahekeele korpusepõhisele ja osaliselt automatiseeritud uurimisele, kuna suurte andmehulkade analüüs annab objektiivsema pildi eri tasemel õppijate arengust ja vajadustest teel sihtkeele omandamisele. Kirjaliku vahekeele korpuse alusel saab uurida ning arendada kirjutamis- ja lugemisoskust; korpusuuringute tulemusi võib kasutada uute ainekavade, õppevahendite, koolisõnastike ja käsiraamatute koostamisel. Käesolev artikkel tutvustab Tallinna Ülikooli üld- ja rakenduslingvistika õppetooli juures alustatud vene emakeelega õppijate eesti vahekeele korpuse loomise tööd eesmärgiga toetada teise keele omandamise (ingl second language acquisition) teaduslikku uurimist ja eesti keele kui teise keele õpetamise edasist arendamist.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.07

Keywords


korpuslingvistika; vahekeel; õppijakeele korpus; veaanalüüs; pedagoogiline grammatika

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Pille Eslon, Helena Metslang

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563