Vene koolide valmisolekust üleminekuks eesti õppekeelega gümnaasiumile 2007. aastal

Silvi Vare

Abstract


Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi tuleb muukeelsetes gümnaasiumides 2007. aastal üle minna eesti õppekeelele. Ühtlasi nõuab seadus, et selleks ajaks peab koolikorraldus ja riiklik õppekava tagama kõigile muukeelse põhikooli lõpetajatele eestikeelseks õppeks vajaliku keeleoskuse. Artiklis analüüsitakse eesti keele õppe seisu ja riiklikku korraldust vene põhikoolis ning koolilõpetajate eesti keele oskuse taset. Sellega ühenduses käsitletakse koolikorralduslik- ke muutusi aastatel 1997–2005, sh erinevate keeleõppevormide kasutamist ning vahekorda ja hinnatakse koolide valmisolekut alustada üleminekut eestikeelsele gümnaasiumiõppele. Eraldi vaadeldakse 7. klassi õpilaste keelelist ettevalmistust, keda 2007. aasta kooliuuendus esimesena puudutab. Artiklis kasutatud haridusstatistika ja sellest tulenevad järeldused peegeldavad olukorda 2004/2005. õppeaastal. Valdkonnaga seonduvaid arenguid on kirjeldatud 2006. aasta veebruarikuu seisuga.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.20

Keywords


keeleõppe korraldus; kakskeelne haridus; keelekümblus; üleminek eesti õppekeelele

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.20

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Silvi Vare

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563