Vene-eesti koodivahetuse funktsioonid Kohtla-Järve venekeelsete laste vestluses

Anastassia Zabrodskaja

Abstract


Vene-eesti koodivahetus on loomulik nähtus Kohtla-Järve noorte seas. Artiklis on vaatluse all vene emakeelega laste kakskeelsed dialoogid Peter Aueri pragmaatilis-konversatsioonilise mudeli valguses. Eesmärgiks on noorte argikõnes esinevate pragmaatilis-konversatsiooniliste funktsioonide selgitamine, kusjuures grammati- lised aspektid ei ole täiesti kõrvale jäetud. Informantideks on vene ja eesti keelt kõnelevad õppurid, kellelt on keeleainest kogutud sundimatus olukorras.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.16

Keywords


koodivahetus; diskursiivne vahend; pragmaatilis-konversatsiooniline mudel; pragmaatilis-konversatsiooniline funktsioon; vestlusanalüüs; eesti keel; vene keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.16

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Anastassia Zabrodskaja

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563