Kõrgharituks teises keeles

Birute Klaas

Abstract


Artiklis antakse ülevaade kõrgkooliõpingutele eelneva muukeelse kooli lõpetanud üliõpilastele mõeldud 800-tunnise eesti keele ja kultuuri ettevalmistusprogrammi (nn eesti keele aasta) korraldamisest Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, keskendades peatähelepanu Tartu Ülikooli kogemusele antud valdkonnas. Jälgitakse ka aastase programmi lõpetanud üliõpilaste edenemist järgnevate aastate jooksul, nende edasijõudmist ülikoolis võrdlevalt teiste Eesti muukeelsete üldhariduskoolide lõpetanud üliõpilastega, kes on otse peale kooli lõpetamist asunud õppima erialateaduskondadesse. Artiklis analüüsitakse kvalitatiivselt õppejõudude ja muukeelsete üliõpilaste hoiakuid, motivatsiooni ja hinnanguid eesti keele aasta suhtes. Materjal on kogutud eesti keelt õpetavate keelekeskuse õppejõududega tehtud intervjuudest ja üliõpilastelt tagasiside korras saadud ainekursuste hindamise ankeetidest.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.08

Keywords


teine keel; teise keele omandamine; kakskeelne haridus; keelepoliitika; hariduspoliitika; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Birute Klaas

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563