Keelekorpused ja võõrkeeleõpe

Mare Kitsnik

Abstract


Eesti keele kui võõrkeele õpe on alles noor ja arenev ala, seetõttu pole ka õppesüsteem nii hästi välja arendatud kui sooviksime. Et muuta eesti keele õpe mitte-eestlastele arusaadavamaks, efektiivsemaks ja atraktiivsemaks, tuleb leida vastused mitmele küsimusele. Kuidas esitada keelesüsteem võõrkeeleõppijale mõistetavas ja õppimisprotsessi toetavas vormis? Kuidas koostada tõhusamaid ja õppijasõbralikumaid eesti keele kui võõrkeele õpikuid, grammatikaid ja sõnastikke? Milline õppemetoodika vastab kõige paremini õppija vajadustele ja keele omandamise seaduspärasustele? Et leida neile küsimustele vastused, on eelkõige vaja läbi viia vastavad uuringud ja luua eesti keele pedagoogiline kirjeldus. Teiste võõrkeelte ja eesti keele kui emakeele uuringud võivad olla siinkohal inspireerijaks ja metoodiliseks eeskujuks, kuid nende tulemusi pole võimalik otse üle võtta.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.07

Keywords


emakeelekorpus; õppijakorpus ehk vahekeelekorpus; sõnastikud; grammatika; õppemetoodika; andmepõhine õpe; eesti keel võõrkeelena

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa2.07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Mare Kitsnik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563