Russian L1 speakers’ palatalization in Estonian and the effect of phonetic speech training

Anton Malmi, Pärtel Lippus

Abstract


The purpose of this paper is to find out whether palatalization contributes to Russian-accented speech in Estonian and whether speech training would help to speak more native-like. Although palatalization is a common feature of both Estonian and Russian, it is more salient in Russian. Since in Estonian palatalization is not marked orthographically and there are typological differences between the two languages, we hypothesized that the Russian L1 learners of Estonian will have difficulties in producing secondary palatalization in a native-like manner. A group of students were tested before and after the training and their results were compared to an Estonian L1 group. We found that Russian L1 speakers did not palatalize word-final consonants as Estonian L1 speakers did but they also did not palatalize word-initial consonants. The training did not have an effect on the production of Estonian palatalization of the Russian L1 speakers.

***

Vene emakeelega eesti keele õppijate palatalisatsioon ja hääldustreeningu mõju sellele

Artiklis uurime, kas vene emakeelega õppijad kasutavad eesti keeles palatalisatsiooni samamoodi nagu emakeelsed kõnelejad. Kui õppijate kasutus erineb emakeelsetest kõnelejatest, tahame teada, kas kõnetreening aitab erinevusi vähendada. Salvestasime Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 12. klassi õpilasi enne ja pärast nende initsiatiivil korraldatud hääldustreeningut. Treeningu viis läbi kõne- ja hääldusõpetaja Einar Kraut, see kestis 12 nädalat (1,5 tundi nädalas). Mõlemal salvestus sessioonil (enne ja pärast treeningut) osales kaheksa õpilast. Kontrollgrupiks salvestasime sama materjali seitsmelt murdetaustata Tartu keskkooli õpilaselt, kes ei osalenud treeningus. Vene ja eesti keeles realiseerub palatalisatsioon erinevalt. Vene keeles hõlmab see peaaegu kõiki konsonante, ka sõna alguses, ning seda märgitakse ortograafias. Eesti keeles sõna alguses kontrastiivset palatalisatsiooni ei esine, palataliseeruvad ainult konsonandid /s, t, n, l/, aga ortograafias seda ei märgita.


Keywords


acoustic phonetics, L2 acquisition, accent, Estonian, Russian, akustiline foneetika, teise keele omandamine, aktsent, eesti keel, vene keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa17.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Anton Malmi, Pärtel Lippus

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563