Sõnaliigid eesti lapse kõnes ja lapsele suunatud kõnes

Reili Argus, Helen Kõrgesaar

Abstract


Küsimus, kas ja miks on laste varase sõnavara hulgas ülekaalus nimisõnad, on olnud paljude kirjutiste huvi keskmes. Siinses artiklis vaadeldakse sõnaliikide jaotumist ja esinemissagedust eesti lapse kõne varasel kõne arengu perioodil vanuses 1;3–2;3 ning lapsele suunatud kõnes. Analüüsiks on kasutatud kahe lapse spontaanse kõne lindistusi mahus kokku 16 tundi. Materjalist ilmneb, et ka eesti lastel on sarnaselt inglise keelt kõnelevate lastega varase sõnavara hulgas ülekaalus nimisõnad. Samas ei anna vanemate kõne neile sellist sõnaliikide jaotumist ette, vanemate kõnes moodustavad nimisõnad umbes veerandi kõikidest sõnedest. Vaadeldud aasta jooksul nimisõnade esinemissagedus laste keeles väheneb ning vanuses 2;3 sarnaneb laste kõne sõnaliikide jaotumine vanemate omaga.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.03


Keywords


sõnaliigid; lapsekeel; lapsele suunatud kõne; eesti keel

Full Text:

PDF

References


Argus, Reili 2008. Eesti keele muutemorfoloogia omandamine. Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste dissertatsioonid 19. Tallinn: Tallinna Ülikooli kirjastus.

Argus, Reili 2009. The early development of case and number in Estonian. – Maria D. Voeikova, Ursula Stephany (Eds.). Development of Nominal Inflection in First Language Acquisition. A Cross-Linguistic Perspective. Berlin: Mouton De Gryter, 111–152.

Argus, Reili 2010. Mida teeb tegema-verb hoidjakeeles. – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri ESUKA / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics JEFUL, 2, 17–34.

Bates, Elisabeth; Marchman, Virginia; Thal, Donna; Fenston, Larry; Dale, Philip; Reznick, Steven; Reilly, Judy; Hartung, Jeff 1994. Developmental and stylistic variation in the composition of early vocabulary. – Journal of Child Language, 21 (1), 85–123. http://dx.doi.org/10.1017/S0305000900008680

Diessel, Holger 2007. Frequency effects in language acquisition, language use, and diachronic change. – New Ideas in Psychology, 25 (2), 108–127. http://dx.doi.org/10.1016/j.newideapsych.2007.02.002

Ellis, Nick C. 2002. Frequency effects in language processing. A review with implications for theories of implicit and explicit language acquisition. – Studies in Second Language Acquisition, 24 (2), 143–188. http://dx.doi.org/10.1017/s0272263102002024

Fenson, Larry; Dale, Philip; Reznick, Steven; Thal, Donna; Bates, Elisabeth; Hartung, Jeff; Pethick, Stephen; Reilly, Judy 1993. The MacArthur Communicative Development Inventories: User’s guide and technical manual. Baltimore: Paul H Brookes Publishing Company.

Fenson, Larry; Dale, Philip; Reznick, Steven; Bates, Elisabeth; Thal, Donna; Pethick, Stephen 1994. Variability in early communicative development. Monographs of the Society for Research of Child Development, Serial No. 242, Vol. 59 (5).

Genter, Dedre 1982. Why nouns are learned before verbs. Linguistic relativity versus natural partitioning. – S. A. Kuczaj (Ed.). Language Development. Vol. 2: Language, Thought and Culture. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 301–334.

Gentner, Dedre; Boroditsky, Lera 2001. Individuation, and early word learning. – Melissa Bowerman, Stephen C. Levinson (Eds.). Language acquisition and conceptual development. New York: Cambridge University Press, 215–256.

Kaasik, Ülo; Tuldava, Juhan; Viilup, Astrid; Ääremaa, Kuldav 1977. Eesti tänapäeva ilukirjandusproosa autorikõne lekseemide sagedussõnastik. – Keelestatistika 2. TRÜ toimetised, vihik 413. Tartu, 5–140.

Li, Hanhong; Fang, Alex C. 2011. Word frequency of the CHILDES corpus: Another perspective of child language features. – ICAME Journal, 35, 95–116.

Lieven, Elena 2010. Input and first language acquisition: Evaluating the role of frequency. – Lingua, 120 (11), 2546–2556. http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2010.06.005

Nelson, Katherine 1973. Structure and strategy in learning to talk. Monographs of the Society for Research of Child Development, Serial No. 149, Vol. 38.

Redington, Martin; Chater, Nick; Finch, Steven 1998. Distributional information: A powerful cue for acquiring syntactic categories. – Cognitive Science, 22 (4), 425–469. http://dx.doi.org/10.1016/S0364-0213(99)80046-9

Sandhofer, Catherine M.; Smith, Linda B.; Luo, Jun 2000. Counting nouns and verbs in the input: Differential frequencies, different kinds on learning. – Journal of Child Language, 27 (3), 561–585.

Schults, Astra; Tulviste, Tiia; Konstabel, Kenn 2012. Early vocabulary and gestures in Estonian children. – Journal of Child Language, 39 (3), 664–686. http://dx.doi.org/10.1017/S0305000911000225

Stoll, Sabine; Biskel, Benjamin; Lieven, Elena; Banjade, Goma; Bhatta, Toya N.; Gaenszle, Martin; Paudyal, Netra P.; Pettigrew, Judith; Rai, Ichchha Purna; Rai, Manoj; Rai, Novel Kishore 2012. Nouns and verbs in Chintang: Children’s usage and surrounding adult speech. – Journal of Child Language, 39 (2), 284–321.

Tulviste, Tiia 2007. Variation in vocabulary development among Estonian children as a function of child’s gender, birth order, child-care, and parental education. – M. Eriksson (Ed.). Proceedings from the First European Network Meeting on the Communicative Development Inventories. Gävle, Sweden: University of Gävle, 16–21.

Uiboaed, Kristel; Lindström, Liina; Muischnek, Kadri 2013. Frequencies of verbs and verbal constructions across Estonian dialects and standard language. – Ettekanne, The relative frequencies of nouns, pronouns, and verbs in discourse. An international workshop in Leipzig 12.–13. august 2013.

Vihman, Marilyn May; Vija, Maigi 2006. The acquisition of verbal inflection in Estonian. – Natalia Gagarina, Insa Gülzow (Eds.). The Acquisition of Verbs and their Grammar: The Effect of Particular Languages. Studies in Theoretical Psycholingistics 33. Dordrecht: Springer, 263–295.

Viks, Ülle; Hein, Indrek 2001. Sõnavormide kasutus seadusetekstides. Tallinn: Eesti Keele Instituut. http://www.eki.ee/teemad/seadused_kategooriad/kategooriad.pdf (30.9.2013).
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa10.03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2014 Reili Argus, Helen Kõrgesaar

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563