Osalausete tuvastamine eestikeelses tekstis kui iseseisev ülesanne

Heiki-Jaan Kaalep, Kadri Muischnek

Abstract


Artiklis esitatakse üks viis, kuidas eestikeelses tekstis automaatselt tuvastada osalauseid ja nendega võrdsustatud osa infiniittarinditest, kusjuures omaette üksusena eristatakse kiilud kui sellised üksused, mis katkestavad endast mõlemal pool asuvat sama osalauset.

Kirjeldatav süsteem toetub kirjavahemärkidele, osalause piiril olevatele üksiksõnadele ja verbi finiitsetele vormidele, olles põhijoontes kooskõlas EKK ja EKG II osalause-käsitlusega. Sõnade morfoloogiline analüüs ja ühestamine peavad olema tehtud, kuid süntaktilist analüüsi ei eeldata. Ehkki kirjeldatav algoritm on üsna lihtne, võimaldab ta osalausepiiri tuvastada küllalt hästi: kõigist võimalikest osalause ja kiilu piiridest tuvastas süsteem 95% (saak) ja kõigist väljapakutud piiridest olid õiged 96% (täpsus). Programmi abil on märgendatud osalaused Tartu Ülikooli koondkorpuse veebiversioonis.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.04


Keywords


arvutilingvistika; süntaks; lause; osalause; infiniittarind; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.04

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Heiki-Jaan Kaalep, Kadri Muischnek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563