Teadmuspõhise ühiskonna ja elukestva õppe diskursuste rekontekstualiseerimine Eestis

Katrin Aava

Abstract


Uuringu eesmärk on kirjeldada, kuidas Euroopa Liiduga ühinemisel rekontekstualiseeritakse Eesti hariduspoliitikas erinevate strateegiadokumentide vahendusel uued diskursused. Elukestva õppe diskursuse allutamine teadmuspõhise ühiskonna peadiskursusele tähendas uut diskursuse sõnastamise viisi, mille kaudu loomulikustati hariduse roll riigi majandusliku konkurentsivõime tõstjana. Haridusest rääkides võetakse kasutusele majandusest pärit sõnavara. Elukestva õppe kahest eesmärgist, milleks oli aktiivse kodanikkonna kujunda- mine ja läbilöögivõimelisus tööjõuturul, keskendutakse Eesti kontekstis eelkõige viimasele.

http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.01


Keywords


kriitiline diskursuseanalüüs; rekontekstualiseerimine; teadmuspõhise ühiskonna diskursus; elukestva õppe diskursus

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.01

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Katrin Aava

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563