Üleküsimine, ümbersõnastamine ja mittemõistmine infotelefonikõnedes

Siiri Pärkson

Abstract


Igas inimestevahelises vestluses, sh dialoogis infotelefoni töötaja (infoandja) ja infotelefonile helistaja (kliendi) vahel võib esineda probleeme arusaamisega ning osalejate püüdu nende probleemidega toime tulla. Konversatsioonianalüüsi teoorias on kuulaja poolt esiletõstetud mõistmisprobleeme nimetatud partneri algatatud parandusteks. Eestikeelses suhtluses võib leida kolme erinevat tüüpi partneri algatatud parandusi ning neid nimetatakse vastavalt üleküsimine, ümbersõnastamine ja mittemõistmine. Artiklis uuritakse konversatsioonianalüüsi abil 126 eestikeelset infodialoogi. Ligi pooltes esineb vähemalt üks partneri algatatud parandus. Loomuliku suulise suhtluse mõistmiseks ja rakendamiseks (nt süsteemides, milles arvuti peab inimesega loomulikus keeles suhtlema) on vaja muuhulgas selgeks teha, mis täpselt suhtlusprobleemide tekkimist põhjustab ning milliseid keelelisi struktuure inimesed tegelikult kasutavad, kui nad signaliseerivad probleemi.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa4.09

Keywords


arvutilingvistika; konversatsioonianalüüs; institutsionaalne suhtlus; suuline kõne; telefonisuhtlus; infodialoogid; üleküsimine; ümbersõnastamine; mittemõistmine; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa4.09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Siiri Pärkson

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563