Editorial Team

Editors

 1. Helle Metslang, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia
 2. Margit Langemets, Eesti Keele Instituut / Institute of the Estonian Language, Estonia
 3. Maria-Maren Linkgreim, Eesti Rakenduslingvistika Ühing / Estonian Association for Applied Linguistics, Estonia

Editorial Secretary

 1. Külli Kuusk, Eesti Keele Instituut / Institute of the Estonian Language, Estonia

Advisory Board

 1. Martin Ehala, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia
 2. Auli Hakulinen, Helsingi Ülikool / University of Helsinki, Finland
 3. Birute Klaas-Lang, Tartu Ülikool / University of Tartu, Helsingi Ülikool / University of Helsinki, Estonia
 4. Eino Koponen, Kotimaisten kielten keskus / Institute for the Languages of Finland, Finland
 5. Irina Külmoja, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia
 6. Maisa Martin, Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä, Finland
 7. Jaan Mikk, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia
 8. Hille Pajupuu, Eesti Keele Instituut / Institute of the Estonian Language, Estonia
 9. János Pusztay, Szombathely, Hungary
 10. Helena Sulkala, Oulu Ülikool / University of Oulu, Finland
 11. Urmas Sutrop, Eesti Keele Instituut / Institute of the Estonian Language, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia
 12. Eva Toulouze, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia
 13. Tiia Tulviste, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia
 14. Marilyn Vihman, University of York, United Kingdom
 15. Leo Võhandu, Tallinna Tehnikaülikool / Tallinn University of Technology, Estonia
 16. Haldur Õim, Tartu Ülikool / University of Tartu, Eesti Teaduste Akadeemia / Estonian Academy of Sciences, Estonia