Ülevaatlikult sotsiaal- ja humanitaarteadusliku artikli annotatsioonist

Merily Šmidt, Riina Reinsalu

Abstract


Kuna annotatsioon on lugeja esimene kokkupuude teadusartikliga, mille põhjal ta otsustab, kas lugeda artiklit või mitte, peab see vastama tema ootustele ja vajadustele. Seetõttu on tähtis, et artikli autor tunneks annotatsiooni struktuuriskeemi, mis on mõjutatud nii valdkondlikest tavadest kui ka laiemalt kultuurikontekstist. Artikli eesmärk on välja selgitada eestikeelsete sotsiaal- ja humanitaarteaduslike artiklite annotatsioonide struktuur ning selle kaudu elluviidavad suhtlusfunktsioonid. Annotatsioonide struktuurianalüüsist ilmneb, et sotsiaalteaduslikud artiklid on standardsema struktuuriga kui humanitaarteaduslikud, sisaldades peale eesmärgi ja meetodi-valimi kohustuslike osadena sissejuhatust ja tulemusi. Kuna standardne struktuur lihtsustab küll teabe leidmist, kuid oma ühetaolisuse tõttu ei pruugi äratada lugeja tähelepanu, on tähtis esitada teavet tasakaalustatult.

*** 

An overview of abstracts written for research articles on humanities and social sciences

An abstract introduces an article and helps readers to decide whether the topic is of interest to them. Therefore it also serves as an advertisement. It is important for authors to be familiar with the structure of an abstract, which is influenced by sectoral practices and the wider cultural context. The purpose of this paper is to find out the structure of abstracts written in Estonian for research articles (humanities and social sciences). A hundred abstracts in total from two Estonian scientific journals, the Estonian Journal of Education (EHA) and the Yearbook of the Estonian Mother Tongue Society (ESA), were analyzed, using Ken Hyland’s move analysis, according to which an abstract has five moves: Introduction, Purpose, Method, Product and Conclusion. The results indicate that articles about social sciences use a standard structure more often than articles about humanities, but both journals also have many similarities. Most abstracts consist of at least three moves: Purpose, Method and Product.Keywords


teksti struktuur, žanr, žanrianalüüs, teadusartikkel, eesti keel, textual structure, genre, genre analysis, research article, Estonian

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa17.15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Merily Šmidt, Riina Reinsalu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563