Vague language in argumentative essays written by advanced Lithuanian learners of English

Jūratė Ruzaitė

Abstract


This paper examines the use of vague language (VL) in argumentative essays written by advanced Lithuanian learners of English. The study focuses on two main categories of VL: general extenders (GEs), e.g. and so on, etc./etcetera, and or so, and vague quantifiers, e.g. some, many, a lot of, and a little. The present research, first of all, aims to assess how extensively Lithuanian learners of English use VL in comparison to native speakers. Second, quantitative corpus data is interpreted in view of the main functions that VL performs in non-native speakers’ essays to explain why there are differences in the frequency of VL. Finally, the frequency of VL is interpreted with regard to the formality of the items under investigation. The findings indicate that there are some major differences in the frequency of VL in English L1 and L2, both VL categories being more frequent in English L2.

***

Ähmane väljenduslaad leedulaste inglise õppijakeeles

Artiklis analüüsitakse ähmast väljenduslaadi leedu emakeelega inglise keele edasijõudnud õppijate (L2) argumenteerivates tekstides. Uurimus keskendub ähmase väljenduslaadi kahele põhitüübile: üldlaiendid (nt and so on, etc. / etcetera, or so) ning ebamäärased hulgasõnad (nt some, many, a lot ofa little). Eesmärk on 1) hinnata, kui ulatuslikult kasutavad ähmast väljenduslaadi leedu emakeelega inglise keele õppijad (L2) võrdluses inglise keelt emakeelena kõnelejatega (L1), 2) määrata ähmase väljenduslaadi peamised funktsioonid argumenteerivas tekstis ja 3) analüüsida uuritavate keeleüksuste formaalsust.

Uurimuse andmestiku moodustavad inglise filoloogia leedu emakeelega üliõpilaste arutlevad kirjutised (kokku 244 746 sõna). Võrdlusandmestik pärineb Briti akadeemilise inglise kirjakeele korpuse (BAWE: British Academic Written English Corpus) inglise keele õppeaine alamkorpusest (kokku 458 780 sõna). Andmestiku analüüsiks kasutati AntConc tarkvara.

Tulemused osutavad suurtele erinevustele L1 ja L2 inglise keeles. Kõige silmatorkavam erinevus on ebamääraste hulgasõnade kasutuses: kõik uuritud hulgasõnad on sagedamad L2 inglise keeles, kusjuures kõige sagedasem keeleüksus on some (30 esinemisjuhtu) ning viis sagedamat hulgasõna osutavad suurele hulgale (muchmanya lot ofmajority). Seevastu vähendavad hulgasõnad (nt a bita little) esinevad väga harva. Üldlaiendite sagedus mõlemas andmestikus on märgatavalt madalam kui ebamäärastel hulgasõnadel, ent L2 inglise keeles esinevad need oluliselt sagedamini kui L1 inglise keeles (vastavalt 10 vs. 1 esinemisjuhtu).


Keywords


frequency, pragmatic functions, (in)formality, argumentative essays, English, learner language, native speakers, sagedus, pragmaatiline funktsioon, (in)formaalsus, argumenteeriv kirjutis

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa17.13

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jūratė Ruzaitė

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563