Vene-eesti koodivahetuse korpus: kodeerimispõhimõtete väljatöötamine

Anastassia Zabrodskaja

Abstract


Artikli eesmärk on anda ülevaade Tallinna Ülikooli üld- ja rakenduslingvistika õppetooli juures valmivast vene-eesti koodivahe- tuse korpusest, mis pannakse tulevikus Tallinna Ülikooli eesti filoloogia osakonna kodulehele. Artiklis tutvustatakse lühendeid LIPPS ja LIDES ning nendega seonduvat, mh rahvusvahelise kakskeelse (resp. mitmekeelse) andmebaasi peamisi standardseid transkribeerimis- ja kodeerimispõhimõtteid1 vene-eesti koodivahetuse korpuse näitel. Artikli viimases osas analüüsitakse sisestava (valdavalt ühesõnalise) vene-eesti koodivahetuse morfoloogia kodeerimisvõimalusi, sõnastatakse peamised üleskerkinud probleemid ning pakutakse ka võimalikke lahendusi.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.21

Keywords


korpuslingvistika; koodivahetus; eesti keel; vene keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.21

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Anastassia Zabrodskaja

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563