Suhtlusstrateegiad ja -taktikad müügivestlustes

Liina Eskor

Abstract


Artiklis antakse ülevaade Tartu Ülikooli Eesti dialoogikorpuse ühe osa, müügivestluste struktuurist ja müüja poolt kasutatavatest strateegiatest oma eesmärgi täitmisel. Tutvustatakse ka arutluspõhist suhtlustaktikate käsitlust ning vaadeldakse, millises ulatuses on võimalik seda müügivestluste peal rakendada.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.06

Keywords


korpuslingvistika; dialoogikorpus; korpuse märgendamine; müügivestlus; suhtlusstrateegia; arutluspõhine suhtlustaktika; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa3.06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Liina Eskor

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563