Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Uudised
II eesti teaduskeele konverents Tallinna Ülikoolis 07.12.1012
22.10.2012 // II eesti teaduskeele konverents Tallinna Ülikoolis 07.12.1012

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist.

Tallinna Ülikool korraldab 7. detsembril 2012 teise eesti teaduskeele konverentsi, kuhu on oodatud kõikide kõrgkoolide ja teadusasutuste iga eriala õppejõud, teadurid, doktorandid ning teadustekstide eestindajad ja toimetajad.

Teemadena on teretulnud (välistamata muid eesti teaduskeelt puudutavaid küsimusi):
 teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk kirjutaja või toimetaja seisukohast
 kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keele eripära, voorused ja puudused
 kõikide erialade lõputööde ja doktoriväitekirjade või nende kokkuvõtete keele analüüs, sh juhendaja seisukohast
 kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh akadeemilise eesti keele õppe mured-rõõmud

Võimalikke käsitlustasandeid: tekst – lause – üld- ja oskussõnavara

Ettekande pikkus 15-20 minutit. Teretulnud on ka vaatmikud.

Ettekande või vaatmiku pealkirja palume teatada 31. oktoobriks e-aadressil Peep.Nemvalts@tlu.ee ja lühitutvustuse (teesid) esitada hiljemalt 15. novembril 2012 mahus kuni 2500 tärki (v.a allikaviited) doc vormingus aadressil Natali.Kilk@tlu.ee

Konverents on tasuta ning eelregistreerimisega.

Konverentsi koduleht www.tlu.ee/teaduskeelekonverents avatakse registreerimiseks 25. oktoobril 2012

Lisateave:
Peep Nemvalts
Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskuse juhataja
Peep.Nemvalts@tlu.ee
6409 337
  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.