Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Uudised
ERÜ ajakirjad uues veebikeskkonnas
12.06.2012 // ERÜ kirjastab 2010. aastast kahte perioodilist ajakirja: rakenduslingvistilist ERÜ aastaraamatut ning võrdlevate uurimuste kogumikku Lähivõrdlusi. Lähivertailuja. Ajakirjad ilmuvad trüki- ja veebiväljaandena. Kuna ERÜ veebileht jäi ajakirjadele kitsaks ning sellel puudusid ka elektroonilise kirjastamise tehnilised vahendid, otsustati ajakirjad kolida uude kirjastamiskeskkonda. Tehnilise lahendusena on rakendatud Open Journal System'i vabavara, millel on mh mitmekülgne otsiliides. Süsteem on hetkel ingliskeelne, selle eestindamine on töös. 

 www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad

Siinsele ERÜ veebilehele koondatakse Lähivertailuja-sarja digiarhiiv (köited 1–18).
  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.