Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Uudised
ERÜ aastaraamatut 2011 EI RAHASTATA!?
23.03.2011 // 22. märtsil 2011 sai teatavaks riikliku programmi "Eesti keel ja kultuurimälu" (2009–2013) juhtkomitee ootamatu otsus mitte rahastada 2011. aastal ERÜ aastaraamatu väljaandmist. 2010. a toetas programm aastaraamatu väljaandmist 43 750 krooniga (2800 eurot), peale selle saime toetust ajakirja taseme tõstmiseks (40 000 kr = 2556 eurot). Ligikaudu samas mahus saime toetust ka 2009. aastal.

2010. a lõpparuanne kiideti heaks:
"ERÜ aastaraamatu väljaandmine ja veebikeskkonna arendamine" (2010) –
Juhtkomitee kiidab lõpparuande heaks ja kogu projekti edukaks.

2011. a taotluse hinnang oli kurvastav:
"ERÜ aastaraamatu väljaandmine ja veebikeskkonna uuendamine" (2011–2013) –
Juhtkomitee hindas taotluse heaks, kuid uute olulisemate ja suuremahuliste taotluste laekumise tõttu ning raha puudumisel polnud võimalik seda taotlust toetada.

ERÜ-le eraldati 2011. a üksnes taseme tõstmise raha (2300 eurot = 36 000 kr).

Võrdluseks: Emakeele Seltsi aastaraamatu väljaandmiseks 2011. a eraldati 2700 eurot, ajakirja Methis taseme tõstmiseks aga koguni 5100 eurot.

2011. a on ERÜ sunnitud aastaraamatut rahastama oma kulu ja kirjadega, muude projektide üldkulude arvelt.
  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.