Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Raamatukogu  >  Terve nimekiri
Raamat
Pealkiri:The Routledge handbook of applied linguistics
Autor, ilmumisaasta:Simpson, James (ed.) 2011
Sarja andmed, trükiandmed:London and New York: Routledge
Kommentaare- ptk 1: Toimiv rakenduslingvistika (Applied lingusitics in action) - keelepoliitika ja keelekorraldus, ärisuhtlus, tõlkimine, leksikograafia, meedia, kohtulingvistika jm;
- ptk 2: Keeleõpe (Language learning, language education) - teise keele omandamine, tehnoloogia ja keeleõpe, keeleoskuse testimine jm;
- ptk 3: Keel, kultuur ja identiteet (Language, culture and identity) - keel ja kultuur, identiteet, sugu, rahvus, viipekeel, maailma inglise keeled jm;
- ptk 4: Keel kasutuses (Perspectives on language in use) - diskursuse analüüs, kriitiline diskursuse analüüs, neurolingvistika, sotsiolingvistika jm;
- ptk 5: Keele kirjeldamine rakenduslingvistika jaoks (Descriptions of language for applied linguistics) - grammatika, sõnavara, foneetika ja fonoloogia, korpuslingvistika, kognitiivne lingvistika, süsteemne funktsionaalne lingvistika, generatiivne grammatika jm 
Asukoht EKIs:418
  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.