Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >  Raamatukogu  >  Terve nimekiri
Raamat
Pealkiri:Eesti-Wene sõnaraamat / 'Estsko-russkij slovar'
Autor, ilmumisaasta:Salem, Margus 1890 (Wiedemanni järele seadnud)
Sarja andmed, trükiandmed:Eesti kirjameeste Seltsi toimetused 90. Tallinn: Th. Jakobsoni kirjastus
Kommentaare- täiendanud ja läbi vaadanud J. Kunder ja kooliõpetaja T. Kuusik; - M. Salemi eessõna: "Mitu korda olen ma kohaliku Eestlaste poolt selle üle kaebtust kuulnud, et tänini weel ühtgi niisugust tööd trükkis ei ole ilmunud, mis Eestlasele Wene keele õppimise juures põhjalikult abiks oleks. .."
Asukoht EKIs:418
  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.