Author Details

Jantunen, Jarmo Harri, Oulun yliopisto / University of Oulu, Finland

 • No 21 (2011) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Kansainvälinen oppijansuomen korpus (ICLFI): typologia, taustamuuttujat ja annotointi
  Abstract  PDF
 • No 22 (2012) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Võrdlusi – kontrastiivse keeleuurimise tuttavad ja uued rajad
  Details  PDF
 • No 22 (2012) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Vertailuja – kontrastiivisen tutkimuksen tutut ja uudet polut
  Details  PDF
 • No 22 (2012) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Comparisons – old and new paths of contrastive linguistics
  Details  PDF
 • No 22 (2012) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Morfologinen priming ja fraseologia vieraan kielen oppimisessa: korpustutkimus oppijansuomesta
  Abstract  PDF