Author Details

Härmävaara, Hanna-Ilona, University of Washington / Washingtoni ülikool

 • No 29 (2019) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Vaatenurki keelte õppimisele, oskamisele ja mõistmisele
  Details  PDF
 • No 29 (2019) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Näkökulmia kielten oppimiseen, osaamiseen ja ymmärtämiseen
  Details  PDF
 • No 29 (2019) - Artiklid | Artikkelit | Articles
  Mutual intelligibility of Finnish and Estonian vocabulary
  Abstract  PDF
 • No 29 (2019) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Perspectives on learning, knowing, and understanding languages
  Details  PDF
 • No 30 (2020) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Kolmekümnes juubelinumber. Mälestusi Lähivõrdluste teekonnalt, mõtteid keele õppimisest, õpetamisest
  Details  PDF
 • No 30 (2020) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Kolmaskymmenes juhlanumero. Muistoja Lähivertailujen taipaleelta, mietteitä kielen oppimisesta, opettamisesta ja ymmärtämisestä
  Details  PDF
 • No 30 (2020) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Celebrating 35 years and 30 volumes of “Close Comparisons”. Memories of our past and of our dear colleagues, reflections on teaching, learning and understanding languages
  Details  PDF
 • No 31 (2021) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Rakenduslik soome-ugri keeleteadus: traditsioonid muutuste ajas
  Details  PDF
 • No 31 (2021) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Soveltava suomalais-ugrilainen kielitiede: perinteitä muutosten ajassa
  Details  PDF
 • No 31 (2021) - Eessõna | Esipuhe | Editorial
  Finno-Ugric applied linguistics: Keeping the tradition in an era of changes
  Details  PDF