Author Details

Õim, Asta, Eesti Kirjandusmuuseum / Estonian Literary Museum, Estonia

  • No 23 (2013) - Artiklid | Artikkelit | Articles
    Uudne metafoorne keelend: kas laen või diakroonilise arengu tulemus?
    Abstract  PDF