Author Details

Argus, Reili, Tallinna Ülikool / Tallinn University, Estonia

 • Vol 8 (2012) - Articles
  Kausatiivsuse omandamisest eesti keeles
  Abstract  PDF
 • Vol 6 (2010) - Articles
  Eesti keele ajakategooria omandamisest – ajavormid ja ajasõnad
  Abstract  PDF
 • Vol 1 (2005) - Articles
  Imitatiivide kohast lastekeeles: reduplikatsioonist, morfoloogiast ja sõnaliigilisest ambivalentsusest
  Abstract  PDF
 • Vol 9 (2013) - Articles
  Acquisition of compounds in Estonian and Russian: Frequency, productivity, transparency and simplicity effect
  Abstract  PDF
 • Vol 10 (2014) - Articles
  Sõnaliigid eesti lapse kõnes ja lapsele suunatud kõnes
  Abstract  PDF
 • Vol 11 (2015) - Articles
  Evidentsiaalsuse ja episteemilise modaalsuse suhetest eesti lastekeeles käitumiskatsete põhjal
  Abstract  PDF
 • Vol 12 (2016) - Articles
  Küsimuste sõnajärje mõju nähtud isiku mäletamise täpsusele 4- ja 6-aastastel eesti lastel
  Abstract  PDF
 • Vol 12 (2016) - Articles
  Acquisition of epistemic marking in Estonian and Russian
  Abstract  PDF
 • Vol 13 (2017) - Articles
  Extending research on the influence of grammatical gender on object classification: A cross-linguistic study comparing Estonian, Italian and Lithuanian native speakers
  Abstract  PDF
 • Vol 14 (2018) - Articles
  Acquisition of noun derivation in Estonian and Russian L1
  Abstract  PDF
 • Vol 16 (2020) - Articles
  Väljamõeldud morfoloogiareegli omandamine 8-aastastel lastel
  Abstract  PDF
 • Vol 17 (2021) - Articles
  Acquisition of diminutives in typologically different languages: Evidence from Russian and Estonian
  Abstract  PDF