Author Details

Hallap, Merit, Tartu Ülikool / University of Tartu, Estonia

  • Vol 10 (2014) - Articles
    Käändevormide kasutamise oskus eakohase arenguga vene-eesti kakskeelsetel ning spetsiifilise kõnearengu puudega ükskeelsetel lastel
    Abstract  PDF
  • Vol 15 (2019) - Articles
    Simultaanse kakskeelsusega 3- ja 4-aastaste laste grammatilised oskused eesti keeles
    Abstract  PDF