Author Details

Lindén, Krister, Helsingi Ülikool / University of Helsinki, Finland

 • Vol 12 (2016) - Articles
  Digitaalsete keeleressursside loomist ja kasutamist määrav õiguslik raamistik Eestis ja selle ühildumine CLARIN-i infrastruktuuriga
  Abstract  PDF
 • Vol 14 (2018) - Articles
  Keeleressursside loomise ja kasutamisega seonduvaid isikuandmete kaitse küsimusi
  Abstract  PDF
 • Vol 16 (2020) - Articles
  Keeleandmete õigusliku režiimi mõju nende abil loodud keelemudelitele
  Abstract  PDF
 • Vol 17 (2021) - Articles
  Isikuandmeid sisaldavate keeleandmete jagamisega seonduv õiguslik raamistik: teadlase ja teadusasutuse kohustused ning vastutus
  Abstract  PDF