Eesti keele ajakategooria omandamisest – ajavormid ja ajasõnad

Reili Argus, Sirli Parm

Abstract


Artikkel käsitleb 135 normaalse keelelise arenguga 4–7-aastase eesti keelt emakeelena kõneleva lapse ajakategooria omandamist. Psühholingvistilise eksperimendi põhjal tehtud analüüs hõlmab nii ajavorme kui ka ajasõnu ning uurimuse eesmärgiks on selgitada, millal areneb eesti lastel välja selge opositsioon mineviku ja mittemineviku vahel, kas ajasõnad aitavad grammatilise aja esitust paremini mõista ning millised ajasõnad on selgemini tajutavad. Analüüsitulemustest selgub, et oleviku ja mineviku eristamine on eesti lastel omandatud kuuendaks eluaastaks, ajasõnad toetavad grammatilise aja mõistmist ja kasutamist ning et eri ajasõnad aitavad grammatilist aega mõista ja kasutada erineval määral. Võrreldes poiste ja tüdrukute tulemusi, võib veel väita, et aja omandamises on soost tulenevad erisused vähemärgatavad.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa6.02


Keywords


keeleomandamine; ajakategooria; ajasõnad; grammatiline aeg; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa6.02

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Reili Argus, Sirli Parm

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563