Konditsionaali omandamisest eesti lapsekeeles

Renate Pajusalu, Pirko Tõugu, Maigi Vija, Tiia Tulviste

Abstract


Artiklis käsitletakse verbi konditsionaalivormide arengut eesti lapsekeeles. Kasutatakse kahte korpust: Andrease CHILDES-i korpust, milles leidub ühe lapse salvestisi vanusest 1;7 kuni 3;1, ja 3–5-aastaste laste mängude salvestisi. Esimesed preesensi konditsionaali vormid ilmuvad Andrease keelde 2 aasta vanuses, regulaarseks ja sagedaseks saab neid aga pidada umbes vanuses 2;6. Laps kasutab neid kõige rohkem et-konstruktsioonides, ema aga lapsele suunatud kõnes kõige rohkem modaalverbikonstruktsioonides. Mänguvestluste põhjal võib öelda, et konditsionaali preesens esineb juba kõigis täiskasvanupärastes funktsioonides (s.t nii kujuteldava olukorra tähenduses kui viisakusvahendina), kuid perfektivormid on veel selleski vanuses piiratud väheste kasutuskontekstidega.

http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.09


Keywords


esimese keele omandamine; verbimorfoloogia; konditsionaal; konstruktsioonid; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.09

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Renate Pajusalu, Pirko Tõugu, Maigi Vija, Tiia Tulviste

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563