Läänemeresoomlaste keele- ja kultuurikontaktidest laensõnade leviku põhjal

Vilja Oja

Abstract


Sõnavara uuenduste põhjusi ja levikuteid tuleb enamasti otsida keelevälistest teguritest – kultuurikontaktidest ning neid mõjutavatest asjaoludest. See, et läänemeresoomlased on elanud mitme muukeelse võimu all, peegeldub otseselt sõnavaras. Millisest keelest sõna laenatakse, sõltub ka mõiste sisust ja laenamise ajast. Keskajal tõi palju saksa laene Eesti- ja Liivimaale hansakaubandus. Põllundusega seostuv sõnavara näitab ühtlasi aega ja suunda, kust ja millal mingi viljeluskultuur võis siinseile aladele tulla. Artiklis analüüsitakse indoeuroopa laensõnade levikut läänemeresoome murretes Euroopa keelte atlase (ALE) ja läänemeresoome keeleatlase (ALFE) materjali põhjal. Kaardid on aidanud mõnegi sõna päritolu määratleda.

http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.08


Keywords


indoeuroopa laensõnad; keeleatlased; keelekontaktid; sõnade levikukaardid; murdekeel; läänemeresoome keeled

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.08

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Vilja Oja

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563