Kuidas eesti keele õppijad ja kasutajad lause verbi ajavormi sobivust hindavad?

Diana Maisla

Abstract


Verbi ajavormide kasutamine on üks grammatika valdkondadest, mis pakub jätkuvalt huvi teise keele omandamise uurijatele. Artiklis on vaatluse all grammatilise sobivuse hindamise testi tulemused, milles võrreldakse 96 vene ja 100 eesti emakeelega üliõpilase valikuid ülesandes, kus tuli hinnata oleviku ja kolme mineviku ajavormi sobivust eestikeelsesse lausesse skaalal sobib täpselt / sobib samuti / ei sobi. Kogutud andmeid on töödeldud SPSS-programmi abil ning statistiliste testide tulemuste põhjal selgitatud välja erinevused keelejuhtide rühmade vahel. Olulised erinevused kahe rühma vahel ilmnesid täis- ja enneminevikulise verbi sobivusele antud hinnangute vahel, kuid oleviku ja lihtmineviku sobivust on vene keelejuhid hinnanud eesti keelejuhtidega suhteliselt sarnaselt.

http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.06


Keywords


eesti keel kui teine keel; ajavormid; grammatilise sobivuse hindamine; introspektsioon; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa7.06

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Diana Maisla

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563