Enda algatatud eneseparandus eestikeelsetes MSN-i dialoogides

Tiit Hennoste

Abstract


Artiklis antakse esmakordselt ülevaade eesti MSN-i suhtluses tehtud eneseparandustest Tartu Ülikooli netikeele korpuse materjali põhjal, kasutades vestlusanalüütilist lähenemist. Esmalt tuuakse välja leitud eneseparanduse tehnoloogiad ja vormivõtted vastavalt nende positsioonile probleemallika suhtes, kasutatud operatsioonile ja lahendatud probleemidele. Seejärel analüüsitakse paranduste suhtluslikke põhjuseid ja eesmärke ning näidatakse, et paranduste roll on seotud mh sellega, millise aja järel need on tehtud. Lõpus tuuakse välja MSN-i paranduste erinevused ja sarnasused suulise dialoogi ning jututubade parandustega.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.03


Keywords


vestlusanalüüs; dialoog; internetikeel; eneseparanduste tehnoloogiad ja rollid; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.03

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Tiit Hennoste

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563