Keeleressursside litsentsimise õiguslikke küsimusi

Kadri Vider, Heiki Pisuke, Peeter Paul Mõtsküla, Triin Tuulik, Aleksei Kelli

Abstract


Artikkel käsitleb teaduspoliitilisi ja õiguslikke küsimusi, mida tuleks arvestada keeleressursside litsentsimisel, ja määratleb sobivaimad litsentsimise tingimused, pöörates tähelepanu eelkõige lepinguõiguse ja intellektuaalomandi litsentsimise küsimustele. Samuti võrreldakse artiklis USA, Euroopa riikide ja Eesti keeleressursside litsentsimise õiguslikku raamistikku ning tutvustatakse levinumaid praktikaid avatud juurdepääsu (ingl open access) ja vabade (avatud) litsentside vaatepunktist. Artikli praktiliseks eesmärgiks on selgitada Eestis keeleressursside loomise ja kasutamisega seotud teadlastele ja teadusasutustele intellektuaalomandi (IO) objektide litsentsimise põhialuseid ja jagada näpunäiteid litsentsitingimuste valimiseks. Artikkel on sündinud keeleteadlaste ja juristide koostöös ning mõeldud esmajoones keeleteadlastest lugejaskonnale.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.21Keywords


keeleressursid, keeletehnoloogia, intellektuaalomand, autoriõigus, litsentsimine, avatud juurdepääs, META-SHARE, CLARIN

Full Text:

PDF

References


AutÕS = Autoriõiguse seadus. RT I 1992, 49, 615 ... RT I, 28.12.2011, 1.

IKS = Isikuandmete kaitse seadus. RT I 2007, 24, 127 ... RT I, 30.12.2010, 2.

Kelli, Aleksei; Mets, Tõnis; Pisuke, Heiki; Vasamäe, Elise; Värv, Age 2010. Trade secrets in entrepreneurs’ intellectual property strategies: The Estonian experience. – Review of Central and East European Law, 35 (4), 315–339. http://dx.doi.org/10.1163/157303510X12650378240476

Kelli, Aleksei; Tavast, Arvi; Pisuke, Heiki 2012. Copyright and Constitutional aspects of digital language resources: The Estonian approach. – Juridica International, 19, 40–48.

Kreutzer, T. 2011. User-related assets and drawbacks of open content licensing. – L. Guibault, C. Angelopoulos (Eds.). Open Content Licensing: From Theory to Practice. Amsterdam University Press.

Liin, Krista; Muischnek, Kadri; Müürisep, Kaili; Vider, Kadri 2012. Eesti keel digiajastul. META-NET Valge raamatu sari. Toim: Hans Uszkoreit, Georg Rehm. Springer. http://www.meta-net.eu/whitepapers/volumes/estonian (23.09.2012).

Mõtsküla, Peeter P. 2009. Vaba tarkvara litsentside süstemaatiline analüüs. Magistritöö. Tartu Ülikooli õigusteaduskond.

Oksanen, Ville; Lindén, Krister; Westerlund, Hanna 2010. Laundry symbols and license management: Practical considerations for the distribution of LRs based on experiences from CLARIN. – Proceedings of LREC 2010: Workshop on Language Resources: From Storyboard to Sustainability and LR Lifecycle Management. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/29359/LREC2010.pdf?sequence=2 (21.12.2012).

Oksanen, Ville; Lindén, Krister 2011. Open Content Licenses: How to choose the right one. – Workshop on Visibility and Availability of LT Resources, NODALIDA 2011. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/29355/Open_Content_Licenses.pdf?sequence=2 (21.12.2012).

Oksanen, Ville; Lindén, Krister 2012. Building shared language research environments inside European Union – how to optimize the system based on experiences from real life. Presented at The 1st Global Thematic IASC Conference on the Knowledge Commons. http://biogov.uclouvain.be/iasc/doc/full papers/Ville-Linden.pdf (21.12.2012).

Pisuke, Heiki; Kelli, Aleksei 2007. Some issues regarding entrepreneurial universities and intellectual property. – Juridica International 12, 161–172.

Tavast, Arvi; Kelli, Aleksei; Pisuke, Heiki 2013. Õiguslikud väljakutsed ja võimalikud lahendused keeleressursside arendamisel. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 9, 317–332. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.20

Tuulik, Triin 2012. Avatud juurdepääsu kontseptsiooni mõned õiguslikud aspektid. – Juridica, VII, 522–528.

VõS = Võlaõigusseadus. RT I 2001, 81, 487 … RT I, 08.07.2011, 6.

CLARIN ERIC põhikiri. ET 3.3.2012 Euroopa Liidu Teataja L 64. http://www-sk.let.uu.nl/u/D8S-5a.pdf (14.12.2012).
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.21

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2013 Kadri Vider, Heiki Pisuke, Peeter Paul Mõtsküla, Triin Tuulik, Aleksei Kelli

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563