Kuidas tuvastada dialoogi struktuuri: korpuse analüüs

Mare Koit

Abstract


Artiklis uuritakse dialoogi kui erilist sidustekstide liiki, eesmärgiga määrata dialoogi struktuur, mille moodustavad mikrotaseme üksused – dialoogiaktid. Empiiriliseks materjaliks on väike telefoni- müügivestluste alamkorpus. Analüüsitavates kõnedes suhtlevad omavahel kaks ametiisikut: helistaja (koolitusfirma konsultant) pakub koolituskursusi, mida eeldatavasti vajab vastuvõtja (teise asutuse esindaja). Dialoogisalvestused on litereeritud, kasutades vestlusanalüüsi transkriptsiooni. Korpuses on märgendatud dialoogiaktid. Artiklis otsitakse reegleid, mis võimaldaksid automaatselt tuvastada müügivestluse erinevaid faase, kasutades selleks dialoogiaktide järjendeid ja nende positsiooni dialoogis. Edasine eesmärk on luua tarkvara dialoogide automaatseks pragmaatiliseks analüüsiks, sh dialoogiaktide, dialoogide lineaarse struktuuri ja alamdialoogide tuvastamiseks.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.07


Keywords


dialoog, müügivestlus, dialoogi struktuur, dialoogiakt, eesti keel

Full Text:

PDF

References


Aller, Sven 2012. Dialoogiaktide tuvastamine Eesti dialoogikorpuses: ülevaade ressurssidest ja tarkvaraarendus. Magistritöö. Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut. http://comserv.cs.ut.ee/forms/ati_report/ (27.09.2012).

Barton, Ellen 2004. Linguistic discourse analysis: How the language in texts works. – Charles Bazerman, Paul Prior (Eds.). What writing does and how it does it: An introduction to analyzing texts and textual practices. Mahwah N.J.: Lawrence Erlbaum Associates, 57–82.

Gibbon, Dafydd; Mertins, Inge; Moore, Roger (Eds.) 2000. Handbook of Multimodal and Spoken Dialogue Systems: Resources, Terminology and Product Evaluation. Kluwer Academic Publishers.

Hennoste, Tiit; Rääbis, Andriela 2004. Dialoogiaktid eesti infodialoogides: tüpoloogia ja analüüs. Tartu: TÜ Kirjastus. http://dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/18995 (10.12.2012).

Hennoste, Tiit; Gerassimenko, Olga; Kasterpalu, Riina; Koit, Mare; Rääbis, Andriela; Strandson, Krista 2009. Suulise eesti keele korpus ja inimese suhtlus arvutiga. – Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat, 5, 111–130. http://dx.doi.org/10.5128/ERYa5.07

Hutchby, Ian; Wooffitt, Robin 1998. Conversation Analysis. Cambridge: Polity Press.

Jönsson, Arne; Dahlbäck, Nils 2000. Distilling dialogues – A method using natural dialogue corpora for dialogue systems development. – Proceedings of the 6th Applied Natural Language Processing Conference, Seattle, 44–51.

Kasterpalu, Riina 2006. Algusrituaalid müügikõnedes. – Mare Koit, Renate Pajusalu, Haldur Õim (toim.). Keel ja arvuti. Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 6. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 156–169.

Lester, J.; Branting, K.; Mott, B. 2004. Conversational Agents. – Munindar P. Singh (Ed.). The Practical Handbook of Internet Computing. Chapman & Hall, 220–240.

Rääbis, Andriela; Vellerind, Riina 2000. Müügiläbirääkimised kui institutsionaalne dialoog. – Tiit Hennoste (Toim.). Eesti keele allkeeled. Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised 16. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 148–173.

Vellerind, Riina 1998. Suulise vestluse struktuur telefoni teel peetud müügiläbirääkimiste näitel. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetool.
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2013 Mare Koit

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563