Eesti VerbNet’i loomise võimalikkusest

Indrek Jentson

Abstract


Artiklis käsitletakse eesti keele jaoks verbide leksikaalse andmebaasi loomise ideed, lähtudes inglise ja juba ka teiste keelte jaoks loodud (Liu, Chiang 2008) samalaadse andmekogu VerbNet koostamise põhimõtetest ja senistest kogemustest. Vaatluse alla võetakse verbide klassifitseerimine nii nende tähenduse kui ka predikaatargument-struktuuri järgi ning analüüsitakse võimalusi täiendada VerbNet’i andmestikku eesti keelele omaste tunnustega. Kirjeldatakse leksikaalsete kirjete loomist ühe mitmetähendusliku tegusõna näitel ja esitatakse eksperimendi tulemused sõnatähenduse ühestamise kohta sellise leksikaalsete kirjete abil teostatud semantilise analüüsi käigus.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.05


Keywords


keeleressursid, arvutilingvistika, arvutileksikoloogia, semantiline märgendus, eesti keel

Full Text:

PDF

References


Baker, Collin F.; Fillmore, Charles J.; Lowe, John B. 1998. The Berkeley FrameNet project. – Proceedings of the 36th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and 17th International Conference on Computational Linguistics, Vol. 1, 86–90.

Brown, Susan Windisch; Dligach, Dmitriy; Palmer, Martha 2011. VerbNet class assignment as a WSD task. – Johan Bos, Stephen Pulman (Eds.). Proceedings of the Ninth International Conference on Computational Semantics. IWCS 2011. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics, 85–94.

Dorr, Bonnie J. 1997. Large-scale dictionary construction for foreign language tutoring and interlingual machine translation. – Machine Translation 12 (4), 271–322.

Kerner, Kadri; Orav, Heili; Parm, Sirli 2010. Growth and revision of Estonian WordNet. – Principles, Construction and Application of Multilingual Wordnets. Proceedings of the 5th Global Wordnet Conference. Narosa Publishing House, 198–202.

Kingsbury, Paul; Palmer, Martha 2002. From TreeBank to PropBank. – Proceedings of the 3rd International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC-2002). http://www.lrec-conf.org/lrec2002/ (25.02.2012).

Kipper Schuler, Karin; Dang, Hoa Trang; Palmer, Martha 2000. Class-based construction of a verb lexicon. – Proceedings of the Seventeenth National Conference on Artificial Intelligence and Twelfth Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence. AAAI Press / The MIT Press, 691–696.

Kipper Schuler, Karin; Korhonen, Anna; Ryant, Neville; Palmer, Martha 2006. Extending VerbNet with novel verb classes. – Proceedings of 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006), No. 2.2.

Levin, Beth 1993. English Verb Classes and Alternations: A Preliminary Investigation. Chicago: University of Chicago Press.

Liu, Mei-chun; Chiang, Ting-yi 2008. The construction of Mandarin VerbNet: A frame-based study of statement verbs. – Language and Linguistics, 9 (2), 239–270.

Miller, George A. 1995. WordNet: a lexical database for English. – Communications of the ACM, 38 (11), 39–41. http://dx.doi.org/10.1145/219717.219748

Miller, George A.; Beckwith, Richard; Fellbaum, Christiane; Gross, Derek; Miller, Katherine J. 1990. Introduction to WordNet: An on-line lexical database. – International Journal of Lexicography 3(4), 235–244. http://dx.doi.org/10.1093/ijl/3.4.235

Palmer, Martha 2009. Semlink: Linking PropBank, VerbNet and FrameNet. – Fifth International Workshop on Generative Approaches to the Lexicon (GL 2009). Pisa, Italy, 9–15.

Rätsep, Huno 1978. Eesti keele lihtlausete tüübid. Tallinn: Valgus.

Shi, Lei; Mihalcea, Rada 2005. Putting pieces together: Combining FrameNet, VerbNet and WordNet for robust semantic parsing. – Alexander Gelbukh (Ed.). Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. 6th International Conference, CICLing 2005, Mexico City, Mexico, February 13-19, 2005, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 3406. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlg, 100–111.

Õim, Haldur; Orav, Heili; Kahusk, Neeme; Taremaa, Piia 2010. Semantic analysis of sentences: The Estonian experience. – Inguna Skadiņa, Andrejs Vasiļjevs (Eds.). Human Language Technologies: The Baltic Perspective. Proceedings of the Fourth International Conference, Baltic HLT 2010. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications 219. IOS Press, 208–213. http://dx.doi.org/10.3233/978-1-60750-641-6-208
DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa9.05

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2013 Indrek Jentson

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563