POLEEMILIST. Eesti keel ja teised keeled – Eesti jaoks

Suliko Liiv

Abstract


Ühinemine Euroopa Liidu ja NATO-ga muutis oluliselt eesti- ja võõrkeelte õpetamise-valdamise senist paradigmat Eestis. Uus paradigma eeldab võimalikult laiemat eelnevat avalikku arutelu: tuleks läbi vaielda erinevad visioonid ning sündivate kompromisside alusel sõnastada pikaajaline eesti ja võõrkeelte õpetamise ning kasutamise strateegia Eestis.

Artikli eesmärk on elavdada uueneva keelepoliitika paradigma arutelu arvestades, et haridus- ja teadusministri lauale on mitmeaastase töö tulemusena jõudnud Eesti võõrkeelte strateegia esialgne kirjalik versioon.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa4.17

Keywords


mitmekeelsus; võõrkeelte strateegia; keelepoliitika; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa4.17

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Suliko Liiv

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563