Eesti verbi minevikuvormidest venekeelsete üliõpilaste kasutuses

Diana Maisla

Abstract


Artiklis analüüsitakse Tartu Ülikooli Narva Kolledži eestikeelsetel õppekavadel õppivate vene kodukeelega üliõpilaste oskust kasutada eesti keele mineviku ajavorme. Uuritud on suulisi ja kirjalikke keelenäiteid ning tehtud kokkuvõte informantide metalingvistilistest teadmistest mineviku kohta. Vaatluse all on ka, kuidas eesti keele kui teise keele õppematerjalides on pakutud minevikuaegade olemuse ja kasutamisvaldkondade õppijatele tuge ja selgitusi. Lõpuks esitatakse minevikuaegu kujutavad skeemid, mida senini eesti keele kui teise keele õpetuses kasutatud ei ole, kuid mis abistaks seletada ajavormide (tähendus)erinevusi.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa4.07

Keywords


eesti keel teise keelena; teise keele õppimine ja omandamine; verbi ajavormid; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa4.07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Diana Maisla

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563