Kommunikatiivse situatsiooni dünaamiline dimensioon

Silvi Tenjes, Ingrid Rummo, Kristiina Praakli

Abstract


Artiklis käsitletakse inimese suhtluse uurimist reaalses situatsioonis ning esitatakse multimodaalse suhtluse analüüs, milles näidatakse, kuidas suuline keel ehk kõnekeel üksi ei suuda kommunikatiivset tähendust esitada. Kommunikatiivsesse situatsiooni kui sotsiaalsesse tegevusse kuuluvad peale suhtlejate kõnekeele ka pilk, käeliigutus ning situatsioon tervikuna. Analüüs toob esile olulised inimese suhtlusmodaalsused.

Artiklis võrreldakse peamiselt sotsioloogide poolt läbiviidud uuringuid, mida nimetatakse konversatsioonianalüüsiks ehk vestlusanalüüsiks, ning lingvistide käsitletud diskursusuuringuid. Kui vestlusanalüüs on uurimismeetod, mis lubab suhtlus- ja käitumissituatsioone analüüsida, siis diskursusanalüüsi võib käsitleda uurimisvaldkonnana.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa5.18

Keywords


vestlusanalüüs; diskursusanalüüs; suhtlus; mittesõnaline keel; kognitsioon; kõnekahjustused; Patau sündroom

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa5.18

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Silvi Tenjes, Ingrid Rummo, Kristiina Praakli

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563