Konversatsiooniagendi modelleerimine argumenteerimisdialoogis: suhtlus kui infoseisundite värskendamine

Mare Koit

Abstract


Artiklis modelleeritakse sellist vestlusprotsessi, milles üks osaleja püüab mõjutada teist, et see otsustaks teha teatava tegevuse. Keskendutakse konversatsiooniagendi infoseisundite esitusele ja värskendamisreeglitele, mille rakendamise tulemusel liigub agent suhtluses ühest infoseisundist teise. Infoseisundi koosseisu kuulub partneri mudel, mis koosneb partneri oletatavatest hinnangutest vaadeldava tegevuse erinevatele aspektidele. Partneri mudel muutub suhtluse käigus, vastavalt argumentidele ja vastuargumentidele, mida osalejad esitavad tegevuse tegemise poolt või vastu. Konversatsiooniagendi mudeli praktilise realisatsioonina kavandatakse dialoogsüsteemi, nn suhtlustreenerit. Artiklis arutatakse ka inimestevahelise suhtluse modelleerimise üle, tuues näiteid eestikeelsetest argivestlustest.

DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.07


Keywords


argumenteerimisdialoog; dialoogi mudel; arutlusmudel; konversatsiooniagent; eesti keel

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5128/ERYa8.07

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2012 Mare Koit

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1736-2563 (print)
ISSN 2228-0677 (online)
DOI 10.5128/ERYa.1736-2563